Chia sẻ của Trương Dũng: “Bạn sẽ không bao giờ nói hoặc giao tiếp được tiếng Anh nếu học mà không có phương pháp..” Học từ những người đi trước: Chia sẻ của một bạn gái đã gian nan tìm phương pháp học tiếng Anh cho chính mình. Mời các bạn đọc tiếp những lời chia… (0 comment)